Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 czerwca 2013 roku Fundacja Idealna Gmina we współpracy z Gminą Drobin zakończyła realizację projektu pod nazwą „Śladami Pitagorasa” Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach w Gminie Drobin oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze, terapeutyczno-rozwojowe, zajęcia z zakresu języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zarówno techniczne jak i artystyczne czy humanistyczne. W ramach projektu odbyły się również szkolenia z facylitacji ukierunkowane na zwiększenie efektywności pracy nauczycieli. Projekt trwał dwa lata i rozpoczął się pierwszego sierpnia 2011roku..

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
Zespół Szkół w Łęgu-Probostwie
Zespół Szkół w Drobinie
Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
Szkoła Podstawowa w Cieszewie