Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrzesień 2012

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
Zespół Szkół w Łęgu-Probostwie
Zespół Szkół w Drobinie
Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
Szkoła Podstawowa w Cieszewie